Genieten

Stichting Cultuurpodium Amsterdam

Algemene informatie

Rechtsvorm:                       Stichting
Statutaire naam:                 Stichting Cultuurpodium Amsterdam
Zoeknaam:                          Stichting Cultuurpodium Amsterdam, STCA
Profiel URL:                       http://stca.nl/ANBI.html
Statutaire zetel:                  Amsterdam
KvK nummer:                     64570304
RSIN:                                 855724213

Activiteiten:

De Stichting Cultuurpodium Amsterdam is een initiatief van een groep muziek- en  cultuurliefhebbers
uit Amsterdam , die zich vanaf 2014 bezighoudt met het organiseren van muzikale activiteiten in het 
Stadsdeel Oost.

De groep constateerde dat er een gebrek is aan kleine podia voor muziek  en theater activiteiten in
de stadsregio Amsterdam-Oost, een gebrek aan kleinschalige podia, waarvan de drempel voor actieve
of passieve deelneming laag is.

De Stichting Cultuurpodium Amsterdam (STCA) zet zich daarom in om podia te creëren waarmee
de regio Amsterdam (Oost) zichzelf rijker kan profileren als cultureel  stadsgebied, waarbij we de wijk
Oostpoort zien als centrum van onze activiteiten.

 

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden:                                               3

TERUG FACE


Is er een directie/ dagelijks bestuur?                       ja
Is er een persoon in dienst?                                     nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?          nee

Naam                                                 Titel / functie                   Beloning
Theo van ’t Hert                                  voorzitter                           geen
Teo Haverkort                                  bestuurslid                        geen
Betty Konincks                                   penningmeester                geen

Contact informatie
Bezoekadres
Oranje Vrijstaatplein 2
1093NG Amsterdam

Postadres
Gerard Terborgstraat 10 III
1071TM Amsterdam

Telefoonnummer:              0646618264 -0206720335
E – mailadres:                    info@stca.nl
Website:                             www.stca.nl

 

Financieel

De Stichting heeft geen inkomsten en de uitgaven worden privé betaald door de medewerkers. De stichting heeft geen inkomsten,
omdat haar werkzaamheden onbezoldigde, bemiddelende dienstverlening is.

Overig

Actueel verslag activiteiten

De Stichting Cultuurpodium Amsterdam (STCA) organiseert maandelijks het Muziekcafé Oost in het Grand Café Genieten in
Amsterdam in Oost, verzorgt wekelijks(dinsdag) het podium met muziek voor Resto van Harte en periodiek podia met muziek
voor diverse organisaties en instellingen in Amsterdam in Oost, waaronder muziekscholen en muziekleerkrachten.  De Stichting
Cultuurpodium Amsterdam heeft zich afgelopen 5 jaar voornamelijk geprofileerd met het maandelijks organiseren van een Café
Chantant in het Grand Café Genieten, een locatie die tevens een leerwerkplek is voor mensen met een verstandelijke beperking
en de samenwerking met vele culturele instellingen bij hun muzikale activiteiten. Voor haar muzikale podia vraagt de STCA
geen toegangsgeld om financieel zwakkere Amsterdammers in de gelegenheid te stellen ook te genieten


Hoofdlijnen beleidsplan

Vanaf september 2019 wil de STCA haar bemiddelende diensten uitbreiden door gerichte sponsorwerving. Zodra de STCA over
budget beschikt, zal begonnen worden met het benaderen van het bedrijfsleven, organisaties en instellingen om deze als klant te werven.
De STCA wil het bedrijfsleven, organisaties en instellingen aanbieden gewenste muzikale momenten te produceren en zo nodig te
organiseren. Zo breidt de STCA haar werkzaamheden uit ten behoeve van de muzikanten, die de STCA ziet deze als haar belangrijkste
doelgroep.

Naast haar bemiddelende diensten voor het bedrijfsleven, organisaties en instellingen ten gunste van muzikanten, voor welke de mogelijkheden
om hun ‘kunsten’ te vertonen door daling van het aantal muziekpodia in Amsterdam is afgenomen, wil de STCA haar werkzaamheden uitbreiden
met initiatieven ook richting reeds bestaande podia, de organisaties daar achter.

- start sponsorwerving
- aanvraag subsidies
- benadering bedrijfsleven
- intensiever contact met muzikanten in Amsterdam(in Oost)
- uitbreiding betrokkenheid bij organisatie   

De STCA biedt haar bemiddelende diensten aan aan 3 doelgroepen

- muzikanten, bands, muziekinstellingen, muziekscholen, enz.
- de muziekliefhebber (mét kleine beurs)
- het bedrijfsleven, organisaties en instellingen

De STCA is gericht op de bewoners, muzikanten/bands en het bedrijfsleven van Amsterdam(in Oost)

De STCA is een organisatie die werkt met onbetaalde medewerkers en geen geld vraagt voor haar diensten.