TERUG
 

De Stichting Cultuurpodium Amsterdam

De Stichting Cultuurpodium Amsterdam is een initiatief van een groep muziek- en  cultuurliefhebbers
uit Amsterdam , die zich vanaf 2014 bezighoudt met het organiseren van muzikale activiteiten in het
Stadsdeel Oost.
De groep constateerde dat er een gebrek is aan kleine podia voor muziek  en theater activiteiten in
de stadsregio Amsterdam-Oost, een gebrek aan kleinschalige podia, waarvan de drempel voor actieve
of passieve deelneming laag is.

De Stichting Cultuurpodium Amsterdam (STCA) zet zich daarom in om podia te creëren waarmee
de regio Oost zichzelf rijker kan profileren als cultureel  stadsgebied, waarbij we de nieuwe (en deels
nog in ontwikkeling zijnde) wijk Oostpoort zien als centrum van onze activiteiten.
De Stichting Cultuurpodium Amsterdam heeft zich afgelopen jaar onder meer geprofileerd door
het maandelijks organiseren van een Café Chantant in het Grand Café Genieten in Amsterdam-Oost,
een Grand Café dat tevens een leerwerkplek is voor mensen met een verstandelijke beperking en
de samenwerking met vele culturele instellingen bij hun muzikale activiteiten.

BM AV